Apmācību seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem

Autors: | 2017. gada 28. decembris

 

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Apmācību seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem

 

Norises datums Laiks Norises vieta
19.01.2018. 11.00 Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

 

 

Tēma: Apmācības projektu izstrādē un projekta iesnieguma sagatavošanā ELFLA apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

 

Mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā atbilstoši biedrības „SATEKA” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, SVVA atklātā projektu konkursa 4.kārtas projektiem.

 

Apmācību plānotā darba kārtība:

 

 1. Biedrības „SATEKA” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam,  atklātā projektu konkursa 4.kārtā izsludinātās rīcības, iespējamās aktivitātes un pieejamais finansējums.

 

 1. Projektu iesnieguma sagatavošana saskaņā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590[1], kā arī citu dokumentu sagatavošana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana;
 • Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana;
 • Būvniecības dokumentu sagatavošana;
 • Projekta iesnieguma veidlapas un pavaddokumentu noformēšana;

 

 1. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un ilgums.

 

 1. Projektu ieviešanas nosacījumi.

 

 1. Biežāk pieļautās kļūdas LEADER iepriekšējās kārtās saņemtajos projektos.

 

 

Lektori:

 • Daiga Gargurne, biedrība „SATEKA” administratīvā vadītāja
 • Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes LEADER daļas speciālisti

 

 

               

 

[1] Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””.

Print Friendly, PDF & Email