Aprīlis – pavasara mēnesis ne tikai dabā, bet arī Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē

Autors: | 2018. gada 17. aprīlis

   Paliekot siltākam laikam un skaļākām putnu čalām,  radās jauka doma  – izgatavot putniem jaunus mājoklīšus. Uzaicinājām vecākus atbalstīt bērnudārza ideju  ”Viena diena bez mobilajam ierīcēm ģimenes lokā”.   7. vai 8. aprīlī  –  ģimenes lokā izveidot putniem māju – putnu būrīti.

      Atsaucība bija liela. Paldies, vecākiem, par kopā būšanu ģimenē un putnu būrīšu darināšanu. Tika izveidoti 19 būrīši. Liels paldies Dukuru ģimenei par 3 būrīšu izgatavošanu, jo katrs bērns gribēja aiznest būrīti uz savu grupiņu.

 

  1. aprīlī “Rūķīšu” grupas bērni kopā ar skolotāju Modrīti Stepāni un skolotāja palīgu Margaritu Zvirgzdiņu un dažiem vecākiem devās uz Gubenes 2. vidusskolas rīkoto pasākumu “Putnu gājiens 2018”, līdzi uz gājienu ņemot 10 savas grupas ģimeņu gatavotos putnu būŗīšus. Bērni bija priecīgi un gandarīti par jauko, pozitīvo atmosfēru gājienā un cienāšanos ar gardo dāvanu- kliņģeri atgriežoties bērnudārzā.
  2. aprīlī bērnudārzā norisinājās Putnu dienām veltīts pasākums, uz kuru bija atlidojuši stārķis un žagata. Tika skandinātas tautasdziesmas par putniem, minētas mīklas, iets  kustību rotaļās. Visi kopā skatījāmies kā tika izgatavots putnu būrītis un kā tas tika pielikts pie koka. Bērnudārza teritorijā un tai pieguļošajā mežiņā tika izvietoti 9 jauni putnu būrīši.

Pēc aktivitātēm, radošās darbošanās, vērojumiem, tika suminātas ģimenes, kuras atrada laiku pievērsties bērnudārza uzsaukumam ”Viena diena bez mobilajam ierīcēm ģimenes lokā”, un radīja mājoklīšus putniem.

Savukārt pirmsskolas teritorijai piegulošais mežiņš, kura teritorijas koki ziemā ieguva ietērpus, tika atbrīvoti no ziemas apģērba.

Paldies ģimenēm, par tik vērtīgo dāvanu putniem pavasarī- putnu būrīšiem!

Print Friendly, PDF & Email