Gulbenes novada bibliotēkas piederības spēle “Pavedieni”

Autors: | 2018. gada 28. jūnijs

Nolikums

 1. Spēles ideja un mērķis – aicinām ikvienu, īpaši ģimenes, radošā veidā izzināt Gulbenes novadu. Apceļojot novadu, rosinām iepazīt un meklēt informāciju par Gulbenes novada kultūrvēsturiskām vietām, cilvēkiem un notikumiem.
 2. Spēles dalībnieki – spēlē var piedalīties gan individuāli, gan komandās.
 3. Spēles laiks – spēle notiek laika posmā no 2018.gada 21.maija līdz 2018.gada 19.augustam.
 4. Spēles norise:
 • dalībnieki/komandas var uzsākt spēli jebkurā laikā no 21.maija līdz 19.augustam;
 • pieteikties spēlei dalībnieki/komandas var jebkurā Gulbenes novada pilsētas vai pagasta bibliotēkā;
 • reģistrējoties jānorāda komandas nosaukums un dalībnieku skaits, individuālajiem dalībniekiem – vārds, uzvārds;
 • reģistrējoties dalībnieks/komanda saņem spēles Ceļvedi ar uzdevumiem. Ceļvedī ir spēles uzdevumi, uz kuriem jāsniedz atbildes. Katrā pagastā būs septiņi uzdevumi, Gulbenes pilsētā – deviņi, kopā 100 uzdevumi;

Pirms uzsākt spēli, uzmanīgi izlasīt visu Ceļvedi un uzdevumus!

 • uzdevumu atbildes jāraksta Ceļveža pēdējā lapā, kura jānodod līdz augustam jebkurā Gulbenes novada pilsētas vai pagasta bibliotēkā;
 • katrā pagastā un pilsētā kā viens no uzdevumiem ir puzles salikšana. Saliktā puzle jānofotografē un foto jānosūta uz e-pastu – pavedieni@gulbenesbiblioteka.lv, norādot komandas nosaukumu vai individuālā dalībnieka vārdu, uzvārdu. Puzli, pēc tās salikšanas un nofotografēšanas, izjauktu nolikt atpakaļ;
 • vērtētas tiks tās komandas, kuras būs atsūtījušas foto ar vismaz triju pagastu vai divu pagastu un pilsētas puzlēm;
 • uzdevumos, kuros jāmēra koku apkārtmērs, mērīšana jāveic 1 (viena) metra augstumā no zemes;
 • uzdevumu veiksmīgai izpildei dalībniekiem/komandām būs nepieciešama viedierīce un metramērs;
 • pirms došanās pie uzņēmējiem, zemnieku saimniecībām un bibliotēkām (dažos gadījumos tur atradīsies puzle), noteikti iepriekš jāpiezvana, lai vienotos par apmeklējumu. Visu spēlē iesaistīto uzņēmumu, iestāžu un bibliotēku kontaktinformācija ir atrodama Ceļveža pēdējā lapā;
 • uzdevumus var veikt jebkurā sev vēlamā secībā un laikā;
 • pildot Ceļveža uzdevumus un iepazīstoties ar jaunām vietām, cilvēkiem un notikumiem, iespējams, radīsies jautājumi un/vai ierosinājumi. Tos var iesniegt brīvā formā reizē ar atbildēm tuvākajā bibliotēkā;
 • daļa no uzdevumu atbildēm iesniedzamas kā fotogrāfijas, sūtot uz e-pastu: pavedieni@gulbenesbiblioteka.lv. Fotogrāfijas var publicēt Facebook.com ar tēmturi #spelepavedieni, obligāti norādot dalībnieka/komandas nosaukumu un pagastu, kurā ir uzņemts foto.
 1. Konkursa darbu vērtēšana un apbalvošana:
 • par katru pareizi izpildītu uzdevumu dalībnieks/komanda saņem vienu punktu;
 • par pareizi izpildītu puzles uzdevumu dalībnieks/komanda saņem divus punktus;
 • par pareizi izpildītu Izaicinājuma uzdevumu dalībnieks/komanda saņem trīs punktus;
 • ja dalībnieku/komandu kopējais iegūto punktu skaits būs vienāds, balvas tiks izlozētas;
 • uzvarētāju apbalvošana notiks Noslēguma pasākumā oktobrī (datums tiks precizēts).

Sīkāka informācija par konkursu Gulbenes novada bērnu bibliotēkā, e-pasts solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv, tel.64473266

Informācija par šo pasākumu pieejama arī:
Stradu pagasta bibliotēkā – tālr.26128498
Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā – tālr.64497339 vai 28678572

Print Friendly, PDF & Email