Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde

staki_piiStāķu pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes vadītāja: Sintija Ločmane

Adrese: Stāķi 21, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417

Tālrunis: 25768852, 64497390

E-pasts: staku.pii@gulbene.lv

 

 

Stāķu pirmsskolas izglītības iestādē darbojas sešas grupas:

  • 1,5 – 3 g.vec. grupa “Lācēni”;
  • 1,5 – 7 g.vec. grupa “Saulītes”;
  • 3 – 4 g.vec. grupa “Taurenīši”;
  • 4 – 5 g.vec. grupa “Rūķīši”;
  •  5 – 6 g.vec. grupa “Zaķēni”;
  • 6 – 7 g.vec. grupa “Bizmārītes”.

Izglītības programmas

Izglītības iestādē tiek realizētas 3 izglītības programmas:

*Vispārējā pirmsskolas  izglītības programma (izglītības programmas kods: 0101 11 11);

*Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 0101 56 11);

*Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods:0101 58 11).

Bērnudārza tradīcijas un svētki

*Zinību diena

*Tēvu diena

*Rudens ražas svētki-Miķeļi

*Mārtiņdiena

*Latvijas dzimšanas diena

*Ziemassvētki

*Meteņi

*Vecvecāku pēcpusdienas

*Radošās pēcpusdienas ar vecākiem

*Lieldienas

*Ģimenes diena

*Žetonrīts

*Izlaidums

*1.jūnijs- Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Gulbenes novadā

*Vasaras saulgriežu ieskandināšana.

 

Print Friendly, PDF & Email