Jauniešu centrs “Ligzda”

                                           ligzda
 
 
 
 
Jauniešu centrs “Ligzda”  ir vieta, kur radoši izpausties, atpūsties, mācīties vai vienkārši parunāties. Jauniešu centra darbinieki realizē dažādus pasākumus, kuri mudina jauniešus kvalitatīvi un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Jauniešu centrs piedāvā:

  • radošās darbnīcas un aktivitātes bērniem un jauniešiem;
  • vidi sarunām, idejām vai mācībām jauniešiem no 13 gadu vecuma darba dienu vakaros
  • atbalstu, karjeras konsultācijas, savu spēju un iespēju izzināšanu;
  • iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā;
  • kino un galda spēļu vakarus Stāķu pamatskolā;
  • sporta aktivitātes un pasākumus;
  • vides labiekārtošanas pasākumus – talkas un dažādu ideju īstenošanu;
  • pagasta, novada, valsts, starptautiska mēroga pasākumu organizēšanu (karjeras nedēļa, starptautiski projekti un apmācības, sportiski un ar mākslu saistīti pasākumi)

Jauniešu centrs “Ligzda” atrodas Stāķu sporta nama 3. stāvā, “Stāķi 26”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417.

Kontaktinformācija:

Agneta Bordāne, 26495409

Sekojiet mums:

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email