Multifunkcionālais rotaļlaukums Stāķos pulcē bērnus un jauniešus

Autors: | 2018. gada 24. jūnijs

Stradu pagasta Stāķu ciemā ir īstenots un nodots ekspluatācijā multufunkcionālais rotaļu laukums, dāvājot visiem apkārtnes bērniem jau vasaras brīvlaika sākumā iespēju izmantot jaunas atpūtas un izklaides iespējas.   

Projekta ietvaros tika veikta novecojušā rotaļlaukuma demontāža, teritorijas labiekārtošanas darbi un jauna rotaļlaukuma uzstādīšana. Šobrīd ģimeņu vajadzībām ir pieejama smilšu kaste, šūpoles ar grozu, divvietīgas šūpoles ar sēdekļiem, vienvietīgas un divvietīgas atsperšūpoles, atpūtas soliņi un atkritumu urnas, kompleksa rotaļu iekārta, kas ir papildināta ar rāpšanās elementiem: alpīnisma siena, slīdkalniņš, kāpnes, nošļūcamais ugunsdzēsēju stienis, kustīgo tiltiņu u.c. Bērnu drošības nolūkos, rotaļu zonā ir ierīkots triecienabsorbējošs gumijas segums.

Vasaras saulainajā laikā rotaļu laukums ir ļoti apmeklēts, bērni no Stāķu un Šķieneru  ciemiem ar prieku izmanto daudzveidīgos rotaļu elementus, tiekas ar draugiem un atpūšas svaigā gaisā. Pašvaldība un Stradu pagasta iedzīvotāji pateicas Lindai Strazdiņai par iniciatīvu un ieguldīto darbu projekta pieteikuma sagatavošanā.

Projekta „ Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vietas nodrošināšanai Stāķos” (17-07-AL05-A019.2201-000005) kopējās izmaksas 36 428,28 no tām attiecināmās izmaksas ir 25 000 EUR, attiecīgi 22 500 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 13 928,28 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar mērķi labiekārtot laukumu Stāķos, lai uzlabotu un nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem.

Liena Kazāka

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Print Friendly, PDF & Email