Stradu pagastā realizēts LEADER projekts uzņēmējdarbībā

Autors: | 2018. gada 8. janvāris

Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA “RWW” uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai 

Lai paaugstinātu uzņēmuma SIA “RWW”efektivitāti un konkurētspēju, uzņēmumā tika realizēts projekts Nr.17-07-AL05-A019.2103-000016 “Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA “RWW” uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku ttīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”. Projekta mērķis ir papildināt SIA “RWW” tehnisko aprīkojumu un darbnīcu, lai paaugstinātu darba efektivitāti, kvalitāti un uzņēmuma konkurētspēju, veicināt uzņēmuma eksportu, tādā veidā sekmējot uzņēmuma apgrozījumu un stiprinot vietējo ekonomiku.

SIA “RWW” izgatavo dažādus interjera priekšmetus, mēbeles, suvenīrus. Uzņēmuma darbības laikā novērots, ka klienti vēlas realizēt arvien dažādākus projektus dizaina un izmēra ziņā. Iegādātais skaidu nosūcējs un darba galds uzlabos materiālu sagatavošanas un produktu izgatavošanas procesu, ļaus paātrināt procesus, samazinās izmaksas produktu izstrādei un ļaus sagatavot produktus kvalitatīvāk, ņemot vērā funkcijas, ko sniegs 5 operāciju darba galds – ēveles, biezumēveles, frēzes, ripzāģa un tapotāja funkcijas. Uzņēmuma ilgtermiņa plāni ir saistīti dizaina produktu izstrādi un pārdošanu internetā, kā arī produkcijas izplatīšanu veikalos un individuālo pasūtījumu pieņemšanu.

Projekta Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000016 “Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA “RWW” uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai” kopējās attiecināmās izmaksas ir 12324,06 EUR, no tām 70% jeb 8626,84 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 30% jeb 3697,22 EUR pašu līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja
SIA “RWW” valdes loceklis Arvis Rubenis

 

 

Print Friendly, PDF & Email