Stāķu PII ietērpj kokus “Brīnumu parkā”

Autors: | 2018. gada 2. janvāris

Stāķu PII saime turpina rosību savā parkā. Šoreiz kā otro soli, labo darbu, esam paveikuši šādi – ietērpjot kokus. Mēneša garumā bērni ar skolotājām, vecākiem gatavoja ietērpus kokiem. Pēc darbošanās visi kopā mielojāmies ar desiņām, kuras paši cepām ugunskurā.

Topošajā “Brīnumu parkā” pie Stāķu PII ir vēl daudzi neietērpti koki, tāpēc ikvienam ir iespēja radoši izpausties un padarīt parku košāku!

Print Friendly, PDF & Email