Stradu pagasta jaunatnes darbinieki un jaunieši piedalās apmācībās “Help”

Autors: | 2017. gada 2. novembris

Apmācību cikla “LĪDZDALĪBA” mācības par līdzdalības metodēm noritēja neformālā, radošā gaisotnē, iesaistot jauniešus, jaunatnes darbiniekus, pašpārvalžu koordinatorus un skolotājus, arī Stradu pagasta jauniešu centra “Ligzda” darbinieki un jaunieši izmantoja iespēju tajās piedalīties.

Kā pirmais no mācībām izvirzītajiem mērķiem bija veicināt dalībnieku izpratni un zināšanas par līdzdalību un tās metodēm. Šī mērķa sasniegšanai apmācību dalībniekiem tika sniegta gan teorētiskā, gan praktiskā pieredze. Par līdzdalības nepieciešamību, būtību, situāciju Latvijā un ar piemēriem dalījās gan apmācību vadītāji, gan dalībnieki, tādā veidā nodrošinot iespējami plašu informācijas, ideju un atziņu apmaiņu. Tika stiprināta mācību dalībnieku saliedētība, radot bāzi turpmākai sadarbībai, izvirzot mērķus un strādājot pie to sasniegšanas. Daloties informācijā, tika gūts priekšstats par norisēm novadā gan līdzdalības konteksta, gan plašāk – jaunatnes politikas jomā.

Otru mācībām izvirzīto mērķi – attīstīt apmācību dalībnieku kompetences līdzdalības metožu izmantošanā – apguvām praktiski darba grupās. Vienkāršotā veidā guvām ieskatu un praktisku pieredzi foruma teātra, pasaules kafejnīcas, kā arī delfu metodes pielietošanā. Visas šīs metodes pārliecināja par savu lietderību praksē, pieredzot, ka tās katra savā veidā sasniedz tām izvirzīto mērķi – līdzdarbojoties rast atbildes un risinājumus dažādiem jautājumiem. Šis aspekts arī motivē iegūtās kompetences izmantot praksē.

Kā manas pirmās šāda veida apmācības man patiešām ļoti patika gan formas, gan satura ziņā! Lieliski, ka bija iespēja gan klausīties, gan izteikties un mācībās bija vairāk praktiskā kā teorētiskā! Novērtēju, ka varēju iepazīt kolēğus un uzzināt vairāk par to kas un kā notiek citos jauniešu centros! Tas palīdz saprast, kas pie mums ir ar labām iestrādēm un pie kā ir jāpiestrādā. Un apgūtās metodes, iespējams, mūsu darbu palīdzēs uzlabot!

Jauniešu istabas “Ligzda” darbiniece Elīna Ērgle-Jundze

Print Friendly, PDF & Email