Stāķu Dīķa svētki

13.07. Svinēsim skaistākos svētkus pie ūdens! Būs daudz un dažādas aktivitātes visas dienas garumā, kurās varēs piedalīties pasākuma apmeklētāji! Plkst. 10.00 pie Stāķu sporta zāles MIX KOMANDU PLUDMALES VOLEJBOLA TURNĪRS. Plkst. 10.00 Gleznošanas plenērs pie Stāķu dīķa (Ilvija Žeigure). Jau no plkst 11.00 dažādas aktivitātes uz ūdens – SUP, ŪDENS BUMBAS.  Bērniem piepūšamās atrakcijas(bez maksas),… Lasīt tālāk… »

Saulgriežu svinēšana Palienā!!!

21.06. svinējām vasaras saulgriežus Palienā! Paldies Litenes amatierteātrim “Nebēdnieki” īstu līgo svētku izrādi “Līgošanas nerātnības”, bija interesanti un cilvēkiem ļoti patika.  Paldies Jautrīte Kanaviņa un Vineta Jogure par skaisto līgo dziesmu izpildījumu! Paldies Vineta Jogure par sagatavotajām dziesmu grāmatiņām, visi varēja dziedāt līdzi un baudīt skaisto saulgriežu vakaru. Paldies Lietišķās mākslas pulciņam “Rasas” par skaistajām… Lasīt tālāk… »

Ielīgojam Šķieneros

Stradu pagasts mākslinieciskie kolektīvi Šķieneros ielīgoja Līgo svētkus! No sirds paldies Tatjana Ābeltiņa un viņas režisētajam teātrim “Viesistaba” par fantastisko izrādi! No sirds paldies mūsu Inta Zellīte un viņas vadītajai folkloras kopai “Saulgani” par skaistām un latviskām dziesmām! No sirds paldies meiteņu vokālajam ansamblim “AmArillis”, jūs apbūrāt skatītājus ar savām kustībām un tērpiem! No sirds… Lasīt tālāk… »

Ielīgošana

Dienām paliekot aizvien garākām, bet naktīm īsākām, strauji tuvojas gada gaišākie un gaidītākie svētki – Līgo un Jāņi!!!  Tāpēc visi, visi laipni aicināti uz vērienīgu ielīgošanas pasākumu Stradu pagastā Šķieneros kopā ar amatiermākslas kolektīviem un DJ Lustix.  Nāc un līgot sāc!!!

Muzeju nakts

18.maijā, Muzeju naktīs Stāķos, bija jaušama ļoti pozitīva un patīkama atmosfēra! Skolas zālē bija iespēja apskatīt Andra Barkāna kolekcijas par 2.pasaules karu izstādi, kura piesaistīja ļoti daudzus interesentus. Varēja aplūkot dažādus priekšmetus, drēbes un iejusties padomju laikā.  Savukārt skolas 3.stāvā varēja aplūkot pastāvīgo novadpētniecības  ekspozīciju, kura glabā vēsturi par Stradu pagastu, kurā ir apskatāmas daudz… Lasīt tālāk… »

Muzeju nakts

18. maijā laipni aicināti uz ikgadējo muzeju nakts pasākumu Stāķu pamatskolā.  Būs iespēja aplūkot Andra Barkāna kolekcijas ekspozīciju, kas vēsta par 2. pasaules karu un tās notikumiem. Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā, skolas 3. stāvā, būs iespēja apskatīt pastāvīgo ekspozīciju. Plkst.19.00 varēs baudīt un klausīties dziedošā režisora, aktiera un mūziķa Vara Vētras koncertu.

Lieldienu pasākums

Lai nākdama, kas nākdama, Lieldieniņa tā atnāca, Ar raibām oliņām, Ar siltiem pīrāgiem. Ar dziesmām, dejām, rotaļām, šūpošanos, lai odi vasarā nekostu, olu ripināšanu un citām jautrām aktivitātēm Lieldienu pasākumā piedalījās gan mazi gan lieli Stāķu parka apmeklētāji! Paldies Stradu pagasta folkloras kopai “Saulgani” un viņu vadītājai Intai Zellītei par rotaļām un dziesmām un zaķenītei… Lasīt tālāk… »

Senioru pasākums

16.martā Stradu pagasta seniori ieskandināja pavasari ar skaistām dziesmām un jestrām dejām. Līksmas un jautras dziesmas izdziedāja senioru ansambļi: Lejasciema “Satekas”, Gulbenes novada kultūras centra “Dzīvotprieks” un Stradu pagasta senioru ansamblis “Baltābele”. Īpaši aizkustinošs bija kādreizējā deju kolektīva  “Baltābele” sarūpētais pārsteigums – pavasara valsis. Atmiņā skaistais kopā pavadītais laiks vismaz 19 gadu garumā.  Paldies Zintim Krakopam… Lasīt tālāk… »