Jauniešu tautisko deju kolektīvs “Zeija”

Kolektīva nosaukums: Stradu pagasta jauniešu TDK “Zeija”

Vadītāja: Dace Freimane

Īss apraksts: Kolektīvs darbojas kopš 2017. gada janvāra

Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 19:00 – 21:00 Stāķu pamatskolā

Kontaktinformācija: Dace Freimane, 26161076

Print Friendly, PDF & Email