Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde

staki_piiStāķu pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Stāķi 21, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV4417

Tālrunis: 64497390

E-pasts: staku.pii@gulbene.lv

 

 

Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde

*Stāķu pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1976.gada martā.

*Bērnudārzā  darbojas 5 grupas, kuras apmeklē bērni no 1,5 līdz 7 gadu vecumam.

*Bērnudārza darba laiks no 7.00 – 19.00.

*Bērnudārzu 2017./2018.mācību gadā apmeklē 83 Stradu pagasta un Gulbenes novada bērni.

*Bērnudārzā strādā 24 darbinieki.

*Ar bērniem darbojas mūzikas skolotāja, sporta skolotāja. Atbalstu bērniem un vecākiem sniedz logopēds un psihologs.

*Bērniem 3 reizes dienā tiek nodrošināta ēdināšana.

Izglītības programmas

Izglītības iestādē tiek realizētas 3 izglītības programmas:

*Vispārējā pirmsskolas  izglītības programma (izglītības programmas kods: 0101 11 11);

*Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods: 0101 56 11);

*Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods:0101 58 11).

Programmu papildina  tautisko deju nodarbības, rotaļu pēcpusdienas angļu valodā.

Bērnudārza tradīcijas un svētki

*Zinību diena

*Tēvu diena

*Rudens ražas svētki-Miķeļi

*Mārtiņdiena

*Latvijas dzimšanas diena

*Ziemassvētki

*Meteņi

*Vecvecāku pēcpusdienas

*Radošās pēcpusdienas ar vecākiem

*Lieldienas

*Ģimenes diena

*Žetonrīts

*Izlaidums

*1.jūnijs- Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Gulbenes novadā

*Vasaras saulgriežu ieskandināšana.

 

Print Friendly, PDF & Email