Sports

Stradu pagasta iedzīvotāji un pagastā strādājošie!  (16 +)

Jums ir iespēja apmeklēt Stāķu sporta namu:

  • Vingrošana “Savai veselībai” – pirmdienās, trešdienās 18:30 – 19:30;
  • Futbols – pirmdienās 20:00 – 21:30;
  • Lakross – trešdienās 19:30- 21:00;
  • Citas sporta spēles (volejbolu, florbolu) pagasta iedzīvotāji var spēlēt pēc laika saskaņošanas un vienošanās;
  • Iespējams izmantot TRX un svaru,trenažieru zāli individuāli un saskaņot citas aktivitātes!

Stradu pagasta sporta darba organizators: Arvis Rubenis
e-pasts rubenisarvis@gmail.com
m.t. 20225730

Stāķu sporta nama adrese: Stāķi 26, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV-4417

Print Friendly, PDF & Email