Kontakti

Stradu pagasta pārvaldes kontaktinformācija

Amats

Vārds, uzvārds

Kontaktinformācijai

Stradu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Duļbinskis 26353089 stradu.pagasts@gulbene.lv
Lietvede Anna Rone 64473860, 29398941 stradu.pagasts@gulbene.lv
Grāmatvede Andra Apsīte 64471194  stradu.pagasts@e-apollo.lv
Grāmatvede Daiga Šteina
Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Sintija Ločmane 64497390    

25768852

staku.pii@gulbene.lv
Stāķu pamatskolas direktore Diāna Šķēla  26302611  staki@gulbene.lv
Komunālās saimniecības vadītājs Guntars Strazdiņš 29184166  
Sporta darba organizators Arvis Rubenis 20225730 rubenisarvis@gmail.com
Kultūras pasākumu organizatore Lana Kindzule 29382661 lana.kindzule@gulbene.lv
JC “Ligzda” jaunatnes darbiniece Agneta Bordāne 26495409 agneta.bordane@gulbene.lv
Zemes lietu speciāliste Aina Lazdiņa 64473860 (Pirmdien – trešdien līdz 12.00)  
Stāķu feldšeru-vecmāšu punkts Svetlana Veselova 64497109 (Stāķos)    

23372654 (Strados)

 
Kapsētas pārvaldība Andrejs Uzuliņš 28301002  
Stradu bibliotēka Ineta Masa 64430362 stradu.biblioteka@gulbene.lv
Stāķu bibliotēka Jana Daugele
64497339 staku.biblioteka@gulbene.lv
Gulbenes novada lauku attīstības konsultante Aiva Rēdere 26317933 aiva.redere@llkc.lv

 

Print Friendly, PDF & Email