Sieviešu vokālais ansamblis “Pieskāriens”

Kolektīva nosaukums: Stradu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Pieskāriens”

Vadītāja: Antra Melbārde

Īss apraksts: Kolektīvs darbojas no 2009.gada 5.marta.

Vadītāji:

Vadītāja Antra Melbārde – 2020.gada oktobris – pašlaik

Vadītāja Baiba Ozoliņa-Maltavniece – 2018.g. septembris – 2020.g.septembris

Vadītājs Emīls Rusovs – 2016. g. oktobris – 2018. g. septembris

Vadītāja Inga Deigele – 2015. g. oktobris – 2016. g. augusts

Vadītāja Inga Zomerovska – 2009. g. – 2015. g. jūnijs

Dalībnieki: Raksturojot ansambļa „Pieskāriens” kolektīvu –  tas ir enerģijas pārpilns, ar labu humora izjūtu un māku priecāties. Tādēļ brīžos, kad sanāk kopā, lai svinētu svētkus, skan smiekli, birst asprātības un, protams, skan dziesmas!

Citas aktivitātes: dalība novada svētkos, Gulbenes pilsētas svētkos, Stradu pagasta pasākumos, Jāņu/Līgo svētkos, 18.novembra pasākumos, Ziemassvētku pasākumos pagastā, Stāķu pamatskolas pasākumos un izlaidumos.

Kolektīvs ir piedalījies starptautiskos projektos, sadraudzības koncertos ar Gulbenes novada vietējiem kolektīviem – Galgauskā “Veišu muzikanti” un ar deju kolektīviem Gulbenē “Ratiņš”. Sadraudzības koncerts Madonas novada Dzelzavā ar KN sieviešu vokālo ansambli “Variants”.  Labdarības pasākums veco ļaužu mājā kopā ar Lejasciema folkloras grupu “Smaržo siens”. 5.gadu jubilejas koncertā uzstājāmies kopā deju kopas “Alise” dejotājiem no Zeltiņu pagasta Alūksnes novada.  Kolektīva dalībnieces atzīst, ka gadās arī “iet čigānos”, kas ir ne mazāk jautrs pasākums.

Jauks fakts: Pieskāriena dalībniecēm aktīvi dzimst bērniņi, kopā muzicē. Dalībnieces pat uzstājas koncertos kopā ar bērniem. “Pieskāriena” darbības laikā ir piedzimuši – 4 meitenes un 1 puisis : Marta, Roberts, Elizabete, Rūta Helēna, Gerda…cerams, ka būs vēl!

Dziedāšana – sirdslieta, dzīvesveids, vēlme attīstīties dziedātprasmē un augt.

Pieskāriens dziesmā, pieskāriens vārdos un viscaur  pieskarties ar DZIESMU!

Kontaktinformācija: ansamblis.pieskariens@gmail.com

Antra Melbārde, tālr. 29246116

Attēli:

Video:

Print Friendly, PDF & Email