Stāķu novadpētniecības ekspozīcija

Ekspozīcijā apkopoti vairāk nekā 1000 eksponātu par Stradu pagasta saimniecisko darbību un kultūrvēsturisko mantojumu, kas raksturo dažādu vēstures laikmetu ietekmi uz vietējo iedzīvotāju dzīvi: darba rīki, interjera priekšmeti, naudaszīmes, mācību grāmatas, preses izdevumi, fotogrāfijas u.tml.

Adrese: Stāķu pamatskola, Stāķi 7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV – 4401

Apmeklējums: Pēc iepriekšējas pieteikšanās

Kontaktinformācija: 64497583

Print Friendly, PDF & Email