Paziņojums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām

Gulbenes novada pašvaldība un SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka, sākot no 2019. gada 1. janvāra maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks noteikta 12,38 EUR/m3 (bez PVN), kuru veido: 1) Pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu… Lasīt tālāk… »

Ziemassvētku pasākums Stradu pagasta bērniem

22. decembrī plkst. 15:00 Ziemassvētku vecītis gaidīs ciemos Stradu pagasta bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Ar jauku izrādi uzstāsies Stāķu pamatskolas teātra pulciņš. Uz tikšanos Stāķu pamatskolas aktu zālē! Ja Jūsu bērns nav saņēmis ielūgumu, zvaniet: 29382661

Animācijas filma “Saule brauca debesīs” Stāķos

11. decembrī plkst. 18:30 Stāķu pamatskolā tiks demonstrēta animācijas filma “Saule brauca debesīs”. Ieejas maksa: 2 EUR Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēku, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks apjož zobenu un kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un ērmiem, gan pašu bailēm… Lasīt tālāk… »

Senioru ansamblis “Baltābele” viesojas “Dzērvēs”

Latvijas simtgades svētku nedēļā senioru ansamblis “Baltābele” ciemojās Daukstēs – sociālās aprūpes centrā “Dzērves”. Svētīgs darbiņš padarīts un abpusējā sirsnībā aizritējusi tikšanās stunda. Izdziedātas latviešu stiprās dziesmas – arī kopā ar sirmgalvjiem. Saņemti silti pateicības vārdi un īpaši apsveikumi, kurus gatavojušas Daukstu pagasta rokdarbu pulciņa “Atspole” meistares. Šādas tikšanās ir nenovērtējamas un pašdarbnieku ikdienā ļoti… Lasīt tālāk… »

“Ar Latviju sirdī” – atpūtas vakars Stāķos

17. novembrī plkst. 18:00 Stāķu pamatskolā notiks Latvijas valsts simtgadei veltīts koncerts, kurā piedalīsies Stradu pagasta amatiermākslas kolektīvi, kā arī Stāķu PII bērnu ansamblis un Stāķu pamatskolas skolēni. Stradu pagasta pārvaldes Pateicības raksti par ieguldījumu pagasta attīstībā tiks pasniegti Dacei Freimanei, Dairai Karolei, Elēnai Obrumānei, Larisai Augstkalnei, Marijai Bondarei, Diānai Šķēlai, Lindai Strazdiņai, Alisei Rubenei-Dūnei,… Lasīt tālāk… »

Vijas Poļakas-Rikveiles grāmatas atvēršanas svētki

Kā stāsta senioru vokālā ansambļa “Baltābele” vadītāja Daira Karole, viens no Latvijas simtgades pasākumiem bija mūsu dzejnieces Vijas Poļakas-Rikveiles jaunā, piektā dzejoļu krājuma ”Vēju balsis atmiņu valsi griež” atvēršanas svētki. Gulbenes novada bibliotēkā 3. novembrī autores jaunāko dzeju lasīja Inese Kalēja, Anna Vīgante, Sarmīte Sukure, Daiga Kalinka, savukārt sacerētās dziesmas izdziedāja senioru vokālais ansamblis ”Baltābele”.… Lasīt tālāk… »

Rudens rosība Stāķu PII

18. oktobrī Stāķu PII jau rīta cēlienā valdīja liela rosība, atminas skolotāja Modrīte Stepāne. Katras grupiņas audzēkņi kopā ar skolotājām čakli un uzmanīgi grieza dārzeņus zupai, lai aiznestu saimniecei Līgai uz “Brīnumu mežiņu”. Kamēr ugunskura liesmās vārījās garda zupa, bērni kasīja lapas bērnudārza teritorijā. Mazo bērnu rociņās šūpojās grābeklīšu kāti, jo ar lielu sparu un… Lasīt tālāk… »

Dzejas grāmatas atvēršanas svētki

3. novembrī plkst. 15:00 Gulbenes novada bibliotēkā norisināsies Vijas Poļakas-Rikveiles dzejas grāmatas “Vēju balsis atmiņu valsi griež” atvēršanas svētki. Par muzikālo noformējumu gādās Stradu pagasta sieviešu senioru vokālais ansamblis “Baltābele” Dairas Karoles vadībā. Visi laipni aicināti!