Aktualitātes Stāķu bibliotēkā

Līdz 27. aprīlim Stradu pagasta Stāķu bibliotēkā skatāmas divas izstādes – gulbenietes Elgas Maltavnieces gleznu izstāde “Krāsainie dabas motīvi” un Daukstu pagasta rokdarbu pulciņa “Atspolīte” radošo darbu izstāde. Laipni lūgti apmeklēt!

VUGD informē!

VUGD informē, kā parūpēties par ugunsdrošību mājoklī (skat. attēlus). Esiet piesardzīgi ar uguni!

“Pieskārienam” – 10

6. aprīlī Stāķu pamatskolā plkst. 19:00 notiks Stradu pagasta vokālā ansambļa “Pieskāriens” 10 gadu jubilejas koncerts. Plkst. 21:00 ballīte ar grupu “Vilx”! Ieeja brīva Pasākumā iespējama fotografēšana/filmēšana publicitātes nolūkos.

Komēdija “Klases salidojums” Stāķos

2. aprīlī plkst. 19:00 Stāķu pamatskolā tiks demonstrēta filma “Klases salidojums”. Ieejas maksa: 3 eiro Vecuma ierobežojums: 16+ Vīru draudzība pusgadsimta garumā, spilgta četrdesmitgadnieku krīze un personiskas atklāsmes, par kurām grūti runāt pat draugu lokā – tas viss ar kārtīgu humora devu apspēlēts šajā filmā.

Koncerts Stāķu PII ir izskanējis

Kad pavasara lietus lāses kausē vēl nenokusušo sniegu, bet mēs, Stāķu  PII kolektīvs, esam noilgojušies pēc skanīgajām putnu balsīm mūsu Brīnumu mežiņā, 5. marta pēcpusdienā ciemos sagaidījām savus aizlidojušos “putnēnus”, bijušos audzēkņus – paaugušos, talantīgus Gulbenes Mūzikas skolas un Stāķu Klavieru klases audzēkņus. Kopā ar skolotāju Dairu Karoli jaunie talanti mūsu PII bērnus iepazīstināja ar… Lasīt tālāk… »

Paziņojums!

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde informē, ka atbilstoši Gulbenes novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumam “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā” (protokols Nr.4, 19§), ar 2019. gada 30. jūniju pārtrauks sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus. Noslēgtie līgumi ar Stradu pagasta pārvaldi par komunālajiem pakalpojumiem ar 2019. gada 30. jūniju zaudēs spēku.… Lasīt tālāk… »

Neformālās izglītības programma senioriem Stradu bibliotēkā

15. martā un 12. aprīlī plkst. 16:00 Gulbenes novada Stradu pagasta bibliotēkā notiks psihoterapeites Ivetas Gargurnes lekcijas par tēmu “Mīli sevi un dzīve mīlēs tevi”. Pieaugušo neformālās izglītības programma “Pozitīva domāšana, veselības saglabāšana un nostiprināšana senioriem” tiek realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Līdzfinansējums piešķirts Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā.