Amūri tagad arī Stāķu dīķī!

Autors: | 2022. gada 11. maija

2016. – 2017. gadā Stradu pagastā tika realizētais projekts “Stāķu dīķa labiekārtošana un projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000002, kas realizēts 2020. gadā “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu, un, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” , pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

2016. – 2017. gadā Stradu pagastā tika realizētais projekts “Stāķu dīķa labiekārtošana un projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000002, kas realizēts 2020. gadā “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu, un, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” , pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Print Friendly, PDF & Email