Bezmaksas vebinārs dzīvokļu īpašniekiem“Svarīgākais, kas Jums jāzina par mājokļa pārvaldīšanu”

Autors: | 2021. gada 15. septembris

Izglītības iestāde “Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs” piedāvā ikvienam novada iedzīvotājam izglītojošu bezmaksas vebināru “Svarīgākais, kas Jums jāzina par mājokļa pārvaldīšanu”. Šī ir lieliska iespēja ikvienam dzīvokļu īpašniekam, māju vecākajiem, biedrībām uzzināt būtisku informāciju par mājas pārvaldīšanas jautājumiem no nozares labākajiem ekspertiem: Mājas pārvaldnieka kompetence. Vai pārvaldnieks pilda visus pienākumus attiecībā uz ēkas uzturēšanu? Sadarbība ar pārvaldnieku. Mājas apdraudējuma nepieļaujamība. Ūdens zudumi. Kas ir mājas vecākais? Plānotie un ārpuskārtas remontdarbi. Uzkrājuma veidošana. Valsts Kontroles revīzijā konstatētais par ēku drošuma jautājumiem. Šie un vēl citi svarīgi ar mājokļu pārvaldīšanu saistīti jautājumi tiks apskatīti šajā vebinārā.

Vebinārs notiek 2021. gada 10.novembrī no plkst. 10:00-13:00 un 23.11. no plkst. 18:00-21:00. Iespējams izvēlēties sev ērtāko laiku.
Norises vieta: MS Teams platforma ( tiks nosūtīta saite uz epastu).

Lektore: Tiesību zinātņu civiltiesību nozares doktorante Dace Vārna.
Juriste ar daudzu gadu praktisko pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos un semināru, kursu vadīšanā. Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juriste, Biznesa augstskolas „Turība” lektore.

Vebināra programma:
1. Pārvaldnieka kompetence.
2. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi. Kādi jaunumi gaidāmi no likumdevēja šajā rudenī/ziemā? Kas ir elektroniskā balsošana?
3. Norēķinu kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Ūdens starpība. Skaitītāju verificēšana.
4. Darba plāns. Tāme un plānotie darbi. Svarīgākie jautājumi.
5. Kas ir pārvaldīšanas darbības un kā tās aprēķina?
6. Iepazīšanās ar mājas lietu un kādiem dokumentiem tur jābūt?
7. Mājas vizuālā apskate. Cik bieži?
8. Kopējās inženierkomunikācijas un piekļuve tām.
9. Uzkrājuma fonda veidošana.
10. Dzīvojamās mājas fiziskas saglabāšanas jautājumi un apdraudējuma novēršana.
11. Ārpuskārtas remonts un darbu plānā ietveramie darbi. Praktiski piemēri.
12. Darbu plānošana. Kā noteikt prioritātes? Balkons vai jumts?
13. Pārbūves kārtība dzīvoklī. Saskaņojumi.
14. Jaunā pagaidu aizsardzības regulējuma (spēkā no 20.04.2021.) piemērošana, lai piekļūtu kopīpašuma komunikācijām.
15. Jaunais Dzīvojamo telpu īres likums (spēkā no 01.05.2021.). Kas ir mainījies?


Pieteikšanās uz vebināru (norādot vārdu, uzvārdu vai organizāciju, e-pastu un tālruņa numurus) jāsūta uz e-pastu seminari@forcelex.lv, tel. 25618869, vai mūsu mājas lapā: https://www.forcelex.lv/pasakumi/bezmaksas-vebinars-dzivoklu-ipasniekiem-svarigakais-kas-jums-jazina-par-majokla-parvaldisanu/


Reģistrācijas maksa 2 euro.
Vietu skaits ierobežots!

SIA “Force Lex”,
Pārvaldnieku profesionālās izglītības centrs

 

Print Friendly, PDF & Email