Būsim aktīvi un iesaistīsimies!

Autors: | 2022. gada 11. aprīlis

Gulbenes novada sporta pārvalde organizē iedzīvotāju līdzdarbošanās
darbnīcu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par sporta attīstību
Gulbenes novadā.

 

Print Friendly, PDF & Email