Gulbenes Mūzikas skolas Stāķu klavieru klases absolventiem izlaidums!

Autors: | 2020. gada 30. maijs

Ar lielu prieku un lepnumu varam sveikt Gulbenes Mūzikas skolas Stāķu klavieru klases sešus audzēkņus,saņemot profesionālās ievirzes izglītības apliecību.
Nemanot pagājuši astoņi radoši,nopietna darba un mūzikas piepildīti gadi.
Tālajā 2012.gada septembrī ,pateicoties pamatskolas direktores Diānas Šķēlas aizrautībai,degsmei un vēlmei dot iespēju Stāķu bērniem izglītoties,bagātināt savu kultūras pasauli- tika dibināta Klavieru klase ar visām tām pašām iespējām,kādas Mūzikas skolā tiek piedāvātas pilsētas bērniem.Dažā ziņā,pat mazliet vairāk,jo mūsu audzēkņiem bija daudz papildus iespēju koncertēt saviem līdzcilvēkiem,savām ģimenēm, kā arī iepriecināt vairāku sociālo aprūpes centru iemītniekus. Neaizmirstami bija koncerti ,spēlējot uz  ērģelēm Gulbenes luterāņu baznīcā. 
Paldies visām ģimenēm,kuras saviem bērniem sarūpēja šo iespēju – apgūt instrumenta spēli. Nu jaunieši saņem savu pirmo izglītības dokumentu. Padarītais ir novērtēts.Sestdien,30.maijā mūsu jaunajiem mūziķiem izlaidums.Skolu absolvē Ketlīna Lazdiņa, Anete Lauce, Evelīna Puriņa, Agnese Bērziņa, Madara Sebre un Kārlis Kočāns.
Sveicam un sakām paldies visiem,kuri bijuši mūsu atbalstītāji,līdzjutēji,padomdevēji un draugi! 
Dosim iespēju mācīties atkal mazajiem mūzikas mīļotājiem. Uz tikšanos!
Skolotāja Daira 

Print Friendly, PDF & Email