Projekta norise Stradu pagasta bibliotēkā

Autors: | 2019. gada 5. jūnijs

Noslēgusies Gulbenes novada Stradu pagasta bibliotēkas pieaugušo neformālās izglītības programma “Pozitīva domāšana, veselības saglabāšana un nostiprināšana senioriem”, kas tika atbalstīta gada sākumā izsludinātajā Gulbenes novada pieaugušo neformālās izglītības programmu konkursā un realizēta ar Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 315.00 EUR apmērā.

Programma senioriem ietvēra sevī nodarbību ciklu no 15. marta līdz 5. jūnijam. Tā tika veidota ar mērķi celt lauku sabiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu, atbalstot un stiprinot sabiedrisko aktivitāti, kā arī mazinot sociālo spriedzi.

Pirmā pie mums bibliotēkā viesojās psihoterapeite Iveta Gargurne ar lekcijām par tēmu “Mīli sevi un dzīve mīlēs tevi!”. Sirsnīgā un brīvā gaisotnē, izmantojot arī dažādus uzskates materiālus, pārrunājām sasāpējušus jautājumus un situācijas, kas nomoka un neļauj dzīvi izmantot pilnvērtīgi. Apmeklētāji klausījās uzmanīgi, un visi kā viens piekrita, ka jāmēģina vairāk domāt par sevi un savu labsajūtu, jo – “ja būsi laimīgs pats, būs laimīgi arī tavi līdzcilvēki”.

Otrs programmas posms “Cigun – senioru draugs!” ietvēra trīs nodarbības kopā ar pasniedzēju Ainu Rubeni. Sākumā dalībnieki praktiski visi bija neziņā, kas vispār ir cigun, ko tas ietver un kas viņiem būs jādara, taču nodarbības aizritēja jautri un aizrautīgi. Bija daudz jautājumu, uz kuriem pasniedzēja sniedza izsmeļošas atbildes.

Kopā noskatījāmies Cigun skolotāja Igora Kudrjavceva disku par astoņiem brokāta soļiem, kā arī pasniedzēja klātesošos iepazīstināja ar viņa izdotajām grāmatām un to saturu. Daudz tika runāts un rādīts, kā pareizi elpot un kā elpošana var palīdzēt labsajūtas veicināšanā, cik milzīgs ir domu spēks un līdz ar to, cik svarīgi ir noticēt sev un saprast, ka lielā mērā paši varam uzlabot savu veselību. Visi klātesošie vingrinājumos iesaistījās ar lielu prieku un pozitīvismu.

Pēdējais programmas posms notika pie veselības vingrošanas “C” kategorijas speciālistes Oniksas Balodes, ar viņas laipnu atļauju izmantojot studijas telpas, jo Stradu pagasta bibliotēkā visiem jaunu zināšanu alkstošajiem diemžēl telpas izrādījās par mazu.

Pasniedzēja nodarbību sāka ar ievadlekciju “Uzturs – veselības un veselīga dzīvesveida pamats”, kurā sīki pastāstīja par cukura kaitīgo ietekmi uz organismu, par taukvielām un to saistību ar mūsu iekšējo labsajūtu. Ievadam sekoja diezgan nopietni pilates vingrojumi uz bumbām. Tika parādīti vingrojumi muguras sāpju mazināšanai, stresa mazināšanai, sprandas sāpju novēršanai. Sapratām, cik liela nozīme ir pareizai stājai un spējai kontrolēt savu ķermeni, noturot to līdzsvarā, kā arī arī to, ka tas nemaz  nav tik viegli un vienkārši, kā izskatās.

Nodarbības mums vēlreiz pierādīja, cik svarīgi ir kustēties, neieslīgt rutīnā un sevis žēlošanā, arī nodarbību nosaukums “Kusties – tas liks tev labi justies!” liecina par to.

Paldies visiem, kas nāca un aktīvi darbojās! Prieks, ka interesentu pulkā bija ne tikai Stradu pagasta iedzīvotāji, bet arī no Stāmerienas pagasta un Gulbenes pilsētas!

Paldies pasniedzējām, kas piekrita dalīties ar savām zināšanām un pieredzi!

Gribas piebilst, ka reizēm nemaz nav jāmeklē lektori blakus novados, mums pašiem ir savi cilvēki, lieliski speciālisti savā nozarē, kas tiešām var mums palīdzēt gan veselības nostiprināšanā, gan pozitīvu domu vairošanā sevī un apkārtējos.

Paldies Gulbenes novada pašvaldībai par sniegto iespēju atbalstīt seniorus, iesaistot viņus mūžizglītības pasākumos, aktivizējot un saliedējot, jo tieši lauki ir tās vietas, kur viņi šobrīd visvairāk jūtas nesaprasti un atstumti.

Paldies par sadarbību!

Gulbenes novada Stradu pagasta bibliotēkas vadītāja I. Masa

 

Print Friendly, PDF & Email