Sākusies balsošana par līdzdalības budžētēšanas konkursa projektiem

Autors: | 2020. gada 5. oktobris
No šodienas ir iespēja atdot savu balsu par kādu no Gulbenes novada Līdzalības budžetēšanas projekta konkursa pieteikumiem, kurus iesnieguši Gulbenes novada iedzīvotāji. Šajā konkursā šogad tika iesniegti arī 3 projekti no Stradu pagasta, aplūko tos, varbūt kāds Tev šķiet saistošs un vēlies atdot savu balsi par to (pie katras bildes ir apraksts par projektu un links balsošanai)❗️Vari balsot elektroniski balso.gulbene.lv vai ar balsošanas taloniem Stradu pagasta pārvaldē, Stradu bibliotēkā, Stāķu bibliotēkā.
Par konkursu: Līdzdalības budžetēšanas projektu konkurss 2020
Veicinot Gulbenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā, Gulbenes novada pašvaldība pirmo reizi izsludina projektu konkursu, kura ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt savas idejas publiski pieejamas, radošas un atvērtas sabiedrības veidošanai. Par pieteiktajiem projektu pieteikumiem, kas atbilst nolikumam, tiks rīkots sabiedrības balsojums.
Konkursā savas idejas projektiem var pieteikt tikai Gulbenes novadā deklarētie iedzīvotāji, kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, veidojot 10 cilvēku grupu, kā arī Gulbenes novadā reģistrētas biedrības.
Projektu konkursam atvēlētais kopējais budžets ir 110 000 eiro. Viena attīstības projekta realizācijai piešķiramo finanšu apjoms ir ne vairāk kā 20 000 eiro (ieskaitot PVN).
Finansējums tiks piešķirts projektiem, kas atbildīs sekojošiem kritērijiem:
projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša Gulbenes novada pašvaldībai piederoša ārtelpa vai iekštelpa;
projekts saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;
projektu iespējams realizēt viena kalendārā gada laikā kopš tā apstiprināšanas brīža.
Projekti, kas atbildīs visām noteiktajām prasībām, tiks virzīti balsošanai, kas ilgs 3 nedēļas. Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, varēs balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:
klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.
Divas nedēļas pēc balsojuma uzsākšanas tiks publicēts starpbalsojuma rezultāts.
Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārliecināties par balsojuma autentiskumu. Ja persona būs balsojusi vairākas reizes, visi šīs personas veiktie balsojumi tiks anulēti.Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā.Visi konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv.
Bērnu rotaļu laukums Šķieneros.
Jau vairākus gadus esošajā rotaļu laukumiņā pulcējas tuvāko Šķieneru 6.,7.,1.,2.,3. dzīvojamo māju bērni. Esošais bērnu laukumiņa inventārs jau ir nolietojies un nedrošs, un bērnu aktivitātes bieži nākas ierobežot.
Iedzīvotāji un bērnu vecāki jau vairākkārt ir pārrunājuši, kādu vēlētos redzēt bērnu laukumiņu. Lai izveidotu dažāda vecuma bērniem drošu un aktīvu vidi, ir vēlēšanās pēc kvalitatīva, mūsdienīga un ilgmūžīga rotaļu laukumiņa.
Projektā paredzēts – nolietotā un nedrošā bērnu laukuma demontāža, laukuma sagatavošanas darbi un jaunā, mūsdienīgā laukuma izveide, kurā ietilpst – multifitness trenažieris, rotaļlaukumu komplekss, šūpoles, karuselis, līdzsvara šūpoles, smilšukaste ar galdiņu un parka soliņi.
Projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums – 17 042,85 EUR, kurā ietilpst laukuma sagatavošanas darbi, inventārs un uzstādīšana.
Lūgums atbalstīt un balsot par šo projektu, lai bērni turpmāk savu brīvo laiku var pavadīt droši un aktīvi!

Projekta iesniedzējs Ģirts Mezītis

Balsot vari: 
https://balso.gulbene.lv/…/bernu-rotalu-laukums-skieneros

Brīvdabas skatuves būvniecība Šķieneru pasākumu laukumā

Projekta ideja par kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveidi ir Gulbenes novada iedzīvotāju iniciatīva, un tā realizācija notiks ar ievērojamu iedzīvotāju atbalstu. Projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniegtu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi izmantot Šķieneru ciema projekta īstenošanas pieejamo teritoriju, kura jau ir iekārtota ar lapeni, bruģakmens celiņiem, soliem, galdiem un ugunskura vietu. Projekta realizācijas gadījumā tiktu izveidota daudzfunkcionāla atpūtas zona, kas papildināta ar brīvdabas skatuvi un soliem, un kura būtu pieejama visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma. Tā rezultātā tiktu sakopta infrastruktūra, kas atstās paliekošu un sabiedriski nozīmīgu vērtību Gulbenes novada un it sevišķi Stradu pagasta ļaudīm. Šī projekta unikalitāte ir tā, ka Stradu pagastā šādas brīvdabas skatuves vai estrādes nav, kā arī, Gulbenes pilsētā šāda veida celtne nav pieejama, ņemot vērā to, ka Šķieneru ciems atrodas 3km no Gulbenes.

Izmantojot teritorijā dabisko slīpumu, tiks izveidota brīvdabas skatuve pasākumiem, slīpo daļu aprīkojot ar koka soliņiem, tādējādi izveidojot pasākumu zonu. Brīvdabas skatuve tiks izveidota, lai vidi padarītu skaistāku un pieejamāku ikvienam novada iedzīvotājam un viesim. Tā būs pieejama gan dažādu pasākumu laikā, gan arī ikdienā — baudot atpūtu, paslēpjoties no svelmes vai lietus un pieskatot bērnus, kas rotaļājas turpat esošajā teritorijā. Atbilstošas infrastruktūras attīstīšana, ir iespēja šeit veidot kvalitatīvus pasākumus, nebaidoties no laika apstākļiem un nedomājot par papildu izmaksām vietas labiekārtošanai.

Kontaktinformācija: Linda Strazdiņa

Balsot vari:
https://balso.gulbene.lv/projekti/brivdabas-skatuves-buvnieciba-skieneru-pasakumu-laukuma
Parka labiekārtošana pie Stāķu centra
“Brīnumu mežs” ir viena no retajām vietām Stradu pagastā, kur ikviens iedzīvotājs – liels vai mazs – var doties atpūsties, pastaigāties, netraucēti nodoties dabas procesu izpētei un arī izklaidēties. Šī zona ir Stāķu PII darbinieku, bērnu vecāku un Stradu pagasta iedzīvotāju kopīgi izveidota atpūtas zona. Brīnumu mežs ir vieta, kuru regulāri apmeklē vismazākie Stradu pagasta iedzīvotāji – Stāķu PII audzēkņi, gan savās grupiņās, gan ar vecākiem darba dienas beigās vai nedēļas nogalēs. Parks atrodas blakus Stāķu PII un daudzdzīvokļu masīvam, kas nodrošina ērtu un drošu piekļuvi šai atpūtas zonai. Pašlaik parkā atrodas pašu spēkiem izveidoti koka elementi – līdzsvara šūpoles, smilšu kaste un citi nelieli objekti no koka, kā arī neliela pastaigu taka. Vēlamies “Brīnumu mežu” padarīt par mūsdienīgu, unikālu un sakoptu atpūtas vietu. Projektā plānots uzstādīt gan klasiskos rotaļu laukuma un parka elementus tradicionālā un netradicionālā izskatā, gan multifunkcionālam parkam atbilstošus jauninājumus, kas būtu unikāli visā Gulbenes novadā : *āra mūzikas instrumentu marimbu, *āra mūzikas instrumentu bungas, * velo remonta staciju – ierīci, kuru varēs izmantot ikviens velobraucējs, lai uzlabotu savu velosipēdu vai veiktu pamata tehnisko apkopi pašrocīgi. No klasiskajiem rotaļu laukuma elementiem tradicionālā un netradicionālā izskatā plānots uzstādīt: *pirātu kuģi – smilšu kasti kuģa izskatā ar slidkalniņu un rotaļu elementiem; *mājiņu kompleksu – šķēršļu josla, ko savieno dažādi koordināciju attīstoši šķēršļi; *atsperšūpoli – raķetes izskatā; *šūpoļu kompleksu – šūpoles “ligzda” un klasiskās šūpoles; *velo novietni; *atkritumu urnu; *parka soliņus – saliektas formas soliņi. Rotaļu laukuma elementi (pirātu kuģis, mājiņu komplekss, atsperšūpole, šūpoles) lielākoties paredzēti bērniem 1-6 gadu vecuma grupā, savukārt pārējie parka elementi – mūzikas instrumenti, velo remonta stacija, velo novietne, soliņi, atkritumu urna, būtu piemēroti ikvienam, kas vēlēsies izmantot parka sniegtās iespējas. Vēlamies radīt iedzīvotājiem, īpaši mazākajiem bērniem, drošu, iztēli rosinošu un aktīvu zonu Stradu pagastā, kura sniegtu ne tikai Stradu pagasta, bet arī Gulbenes novada iedzīvotājiem jaunu zonu, kur kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku bērniem ar vecākiem.
Kontaktinformācija: Alise Rubene-Dūne

Balsot vari:
https://balso.gulbene.lv/projekti/parka-labiekartosana-pie-staku-centra
Print Friendly, PDF & Email