“Satiec savu meistaru” interešu klubā “Rasa”

Autors: | 2023. gada 2. aprīlis

Kamēr aiz loga spīd saulīte un šalko vējš, mēs, kopā ar Stradu pagasta interešu klubu “Rasa” un interesentiem, satikāmies “Satiec savu miestaru” pasākumā. Pie reizes, atzīmējām šī ikgadējā Vislatvijas notikuma 15.gadadienu!

Paldies interešu kluba “Rasa” čaklajām rokdarbniecēm un vadītājai Ligitai Lapsai par nodotajām zināšanām un silto uzņemšanu!

#satiecsavumeistaru

Print Friendly, PDF & Email