Stāķos labiekārtotais rotaļu laukums – iedzīvotāju vidū iecienīta atpūtas vieta

Autors: | 2020. gada 31. marts

Projekta „ Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vietas nodrošināšanai Stāķos” ietvaros tika veikta novecojušā rotaļlaukuma demontāža, teritorijas labiekārtošanas darbi un jauna rotaļlaukuma uzstādīšana. Jau vairāk kā gadu ģimeņu vajadzībām ir pieejama smilšu kaste, šūpoles ar grozu, divvietīgas šūpoles ar sēdekļiem, vienvietīgas un divvietīgas atsperšūpoles, atpūtas soliņi un atkritumu urnas. Bērnu drošībai rotaļu zonā ir ierīkots triecienabsorbējošs gumijas segums.

Bērni no Stāķu, Šķieneru, Staru ciema ar prieku izmanto daudzveidīgos rotaļu elementus, socializējas un atpūšas svaigā gaisā. Iedzīvotāji ir gandarīti ar projekta rezultātu.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar mērķi labiekārtot laukumu Stāķos, lai uzlabotu un nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem.

Liena Kazāka,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja

Print Friendly, PDF & Email