Stāķos tiks realizēts projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa”

Autors: | 2019. gada 26. augusts

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par atpūtas iespējām Stradu pagastā, kā arī aptaujājot iedzīvotājus, tika konstatēts, ka Stradu pagasta iedzīvotāji labprāt redzētu pilnveidotu un uzlabotu apkārtni ap Stāķu dīķi. Veicot aptauju tika noskaidrots, ka iedzīvotāji vēlētos, lai pie Stāķu dīķa ir iespēja pārģērbties, tiek izveidotas kāpnes, kas ved no ietves līdz dīķim, kā arī lai tiek paplašināta pludmales zona un pilnveidotas aktīvās atpūtas iespējas – uzstādīti brīvdabas trenažieri. 2019.gadā Stradu pagasta pārvalde iesniedza biedrības “Sateka” izsludinātajam “LEADER”  projektu konkursam pieteikumu par “Brīvā laika aktivitāšu dažādošanu pie Stāķu dīķa”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000002, kā rezultātā projekts tika apstiprināts. Projektā paredzēts pie Stāķu dīķa uzstādīt 7 gb. brīvdabas trenažierus, paplašināt pludmales zonu, uzstādīt ģērbtuvi un kāpnes. Darbi jāveic līdz 2020.gada jūnijam. 

Print Friendly, PDF & Email