Stāķu pamatskolā darbīgi aizvadīts pirmais Erasmus+ projekta “Safe School- Successful Students” gads

Autors: | 2018. gada 14. jūnijs

Stāķu pamatskola kopā ar 6 skolām no Vācijas, Turcijas, Polijas, Itālijas, Rumānijas un Portugāles 2017.gada novembrī uzsāka darbību Erasmus+ programmas skolu stratēģiskās sadarbības partnerību projektā “Safe school – successful students” (Droša skola- veiksmīgi skolēni).

Projekta mērķis ir risināt ļoti aktuālu mūsdienu problēmu skolās visā Eiropā- mazināt psiholoģisko, fizisko un kibervardarbību skolās.

Novembra sākumā skolā notika konkurss- darbnīca “Veidosim projekta “Droša skola-veiksmīgi skolēni” LOGO!”, kur skolēni, strādājot grupās, meklēja idejas projekta logo un zīmēja skices. Apkopojot labākās idejas, tika izveidoti 4 logo. Iknedēļas skolas līnijā skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem bija iespēja izvēlēties sev tīkamāko logo un par to nobalsot. Visvairāk balsu ieguvušais logo tika nodots izvērtēšanai projekta partneriem.

Novembrī twinspace vidē tika izveidota  “informatīvā tāfele”, kur projekta dalībnieki izvietoja savas fotogrāfijas un iepazīstināja ar sevi, kā arī virtuālā karte, lai visi varētu redzēt, kur dzīvo projekta partneri.

Sadarbībā ar vizuālās mākslas un mājturības skolotājiem ir izveidota krāšņa projekta informatīvā siena, uz kuras ir izvietoti skolēnu veidotie informatīvie materiāli, projekta aktualitātes.

Pirms pirmās tikšanās Polijā skolēni veidoja informatīvos materiālus par Latviju, Stradu pagastu un Stāķu pamatskolu, kas projekta sadarbības partneriem sniedz nelielu priekšstatu, kas mēs esam.

No 5.-8.decembrim skolotājas Ilze Putne, Inese Bodunova un Marita Mūrniece piedalījās pirmajā skolu stratēģiskās partnerības projekta sanāksmē, kas norisinājās partnerskolā “Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Jankowie Przygodzkim” Polijā.

Klātienē tika iepazīti visi projekta partneri un Polijas skola, plānoti projekta sanāksmju laiki un nākamās projekta aktivitātes. Visi partneri prezentēja savas valstis, pilsētas, izglītības sistēmu un skolu. Mūs sirsnīgi uzņēma Przygodzice mērs un bija iespēja apmeklēt Poznaņu, kur iepazināmies ar pilsētas vēsturi, aplūkojām pilsētas skaistākās vietas, apmeklējām Ziemassvētku tirdziņu.

Janvāra

 sākumā notika balsošana par projekta logo. Balsot drīkstēja 10 skolēni no katras skolas, izvēloties divus sev tīkamākos logo, savu izvēli komentējot. Latvijas logo, kā autore ir 7.klases skolniece Laura Vaņicka, saņēma visvairāk balsu un kļuva par projekta “Safe School- Successful Students” logo!

Janvāra mēnesī skolēni un skolotāji audzināšanas un sociālo zinību stundās meklēja atbildi uz jautājumu “Kas ir mobings (bulings, kiberbulings)? “. Tika izveidoti PowerPoint prezentācijas, kas ir izmantojamas stundās, skatītas filmas, norisinājās spraigas diskusijas, meklēti mobinga piemēri ikdienas situācijās, radīja “mobinga” definīcijas, apkopoja tematisko vārdu krājumu latviešu un angļu valodās. Skolēni veidoja plakātus. Uz twinspace “virtuālās tāfeles” ir izvietotas skolēnu noformulētās definīcijas par mobingu, bulingu un kiberbulingu. Skolēni filmēja videomateriālus par mobinga situācijām skolā.

Februāris tika veltīts “mobinga” pretstata tematam “Draudzība- sadarbība- tolerance”. Visi čakli gatavojās šovam “Draudzības serpentīns” un 22.februārī klašu un darbinieku kolektīvi, dažādos žanros “svinēja draudzību”. Priekšnesumos draudzība atklājās daudzveidīgās izpausmēs –  dejā, filmā, reklāmā, aerobikas nodarbībā, fanu kustībā, festivālā u.c..

Martā turpinājās darbs pie video filmēšanas, veidojot materiālus par mobinga situācijām, kas tika nodoti izvērtēšanai vizītē Portugālē.

Jaunāko klašu skolēni tematu “Paaudžu solidaritāte un tolerence” aktualizēja vecmāmiņu un mazbērnu kopīgajā pasākumā “Vecmāmiņu rīts”. Tajā bērni un vecvecāki, darbojoties jauktās komandās, mācījās sadarboties, pilnveidoties, gūt pieredzi.

Aprīlī visi centīgi strādājām pie temata “Latvijas identitāte”, kur tika runāts par to, kā kultūru daudzveidībā saglabāt savas valsts kultūru un identitāti, kādēļ tas ir svarīgi. Par šo tematu skolotāji ir sagatavojuši prezentācijas, bet skolēni izveidojuši plakātus.

No 22.-28.aprīlim partnerskolā AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO, Portugālē notika pirmās mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātes. Mūsu skolu pārstāvēja skolotājas Ilze Putne un Marita Mūrniece, 7.klases skolniece Anete Lauce un 6.klases skolnieks Markuss Lauris Vīksniņš.

Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties nodarbībā par kiberbulingu, ko vadīja psihologs Pedro Simoes. Nodarbības laikā skatījāmies un analizējām videomateriālus, meklējām risinājumus kiberbulinga problēmai. Skolēni aktīvi līdzdarbojās, paužot savu attieksmi par dažādām ikdienas situācijām. Psihologs deva padomus, kā pašiem izvairīties no uzbrukumiem un palīdzēt saviem skolasbiedriem kiberbulinga gadījumos. Viņš informēja par jaun

ākajām spēlēm un izaicinājumiem, kas atrodami internetā, un to negatīvo ietekmi.

Ļoti atraktīvas skolotājas Alice Rego, Aldina Pereira un skolas drāmas kluba “Os Ca Da Casa” dalībnieki vadīja dažādas „ice-breaking” aktivitātes. Projekta dalībnieki caur spēlēm ne tikai tuvāk iepazinās, bet arī mācījās uzticēties un sadarboties.

Kopā ar aktieri Antonio Franco de Oliveiru, kurš pārstāv kompāniju RADAR 360°, notika divas aizraujošas nodarbības. Skolēni kopā ar aktieri izspēlēja dažādas bulinga situācijas, mācījās parādīt emocijas, veidoja kustīgās bilde. Gala produkts bija kustīgo bilžu kolekcija.

Maija pasākumi tika veltīti projektā iekļautajam tematam “Vienaudžu attiecības”.  Visiem kopā tika noorganizēts  sporta un erudīcijas pasākums “Tā mēs mīļi dzīvojam!”, kurā, pildot dažādus uzdevumus, skolēni pilnveidoja prasmi komunicēt, sadarboties, attīstīja praktiskas iemaņas.

Skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz Stāmerienu un parādīt savu māku sadarboties izlaušanās istabās, saliedēties šķēršļu un piedzīvojumu pārgājienā, ko organizēja tūrisma saimniecība “Ozoldruvas” Galgauskas pagastā, doties uz Kalnienu un piedalīties kopīgās aktivitātēs z/s “Dzelzavieši”.

Projekta aktivitātes turpināsies 2018./2019. mācību gadā.

Projekts “Safe school- successful students”, Nr. 2017-1-DE03-KA219-035485_5, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekta koordinatore Stāķu pamatskolā Ilze Putne

Print Friendly, PDF & Email