Stāķu PII labiekārto “Brīnumu mežu”

Autors: | 2018. gada 26. septembris

14. septembrī Stāķu PII iekšpagalmā pulcējās tēti, lai dotos „Brīnumu mežā” radīt brīnumu – fizisko aktivitāšu konstrukcijas pēc uzzīmētās skices. Iepriekš tika uzrunāti bērnu vecāki – ja ir iespēja, varēšana, gribēšana, lai atnes, atveļ, atved kādu akmeni ugunskura vietai. Pirms darba uzsākšanas tēti tika muzikāli sveikti Tēva dienā un iekustināti ar jautru rotaļu.

Uz parka labiekārtošanu tēvi bija ieradušies ar saviem darbarīkiem, ja kāda instrumenta darba procesā trūka – skrēja uz mājām pakaļ. Kopīgiem spēkiem tapa tilts pār grāvi, lai iekļūtu „Brīnumu mežā”. Tur valdīja patīkama darba kņada un tika uzburta arī skaista ugunskura vieta no pašu gādātajiem akmeņiem. Aizrautīgi strādāja tēti kopā ar saviem bērniem. Bija dzirdami zāģu švīksti, āmuru klauvējieni, kā arī brīžiem pavīdēja svaigas krāsas smarža, bet tam visam pa vidu skanēja bērnu čalas.

Parkā rasta vieta sajūtu takai, šūpolēm, virvju celiņam, līdzsvara baļķim, zirnekļa tīklam un skaņu rīkam zivju figūriņu izskatā. Akmeņi pārtapuši par zirnekli un bizmārīti. Ap ugunskuru uzlikti soliņi un atkritumu tvertnes. “Brīnumu mežā” atrodama arī informācija par šeit sastopamo dzīvo radību – lapsu, zirnekli, skudru u.c.

Liels paldies vecākiem, īpaši tētiem, kas izbrīvēja laiku no darba un, fiziski strādājot, palīdzēja parka labiekārtošanā! Patīkami skatīties, kā bērni pirms došanās uz PII pārskrien pāri tiltiņam un „Brīnumu mežā” sasveicinās ar bizmārīti vai zirnekli un tikai tad ver bērnudārza vārtiņus. Daži ceļas agrāk, lai varētu no rīta izskriet sajūtu taku! Arī skolotājas ar bērniem, ejot pastaigāties, bieži iegriežas ”Brīnumu mežā”.

Darbi realizēti, pateicoties Stāķu ciemata domubiedru grupai – vietējiem iedzīvotājiem, kuri uzrakstīja projektu, lai iesniegtu biedrībā ”Sateka” Mazo projektu konkursā 2018 „Sveiks un vesels”.

Print Friendly, PDF & Email