Vēl mirklis vasarā

Autors: | 2022. gada 25. augusts

Pēdējā vasaras brīvdienu diena, tiekamies Šķieneru saieta laukumā 31.augustā no plkst. 16:00!

 

Projekts “Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā”, Nr 19-07-AL05-A019.2201-000004 tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Print Friendly, PDF & Email