Vokālo ansambļu skate

Autors: | 2023. gada 27. februāris

Vakardien norisinājās Gulbenes novada vokālo ansambļu skate, kurā piedalījās arī Stradu pagasta vokālie ansambļi “Baltābele” un “Pieskāriens”.

Sieviešu vokālais ansamblis “Baltābele” ieguva 2.pakāpi.

Sieviešu vokālais ansamblis “Pieskāriens” ieguva 1.pakāpi.

Paldies, ”Baltābele” vadītājai Dairai Karolei un “Pieskāriens” vadītājai Sabīnei Krilovai par ieguldīto darbu, enerģiju un radošumu kolektīva izaugsmes veicināšanā un ikdienas darbā ar dalībniekiem!

Paldies ikvienai dalībniecei par savu ieguldījumu kolektīva darbībā un Stradu pagasta reprezentēšanā!

Pateicība arī visiem citiem mākslikiekiem un līdzcilvēkiem, kas ir piedalījušies kolektīvu ikdienas darba nodrošināšanā, priekšnesmu un tērpu veidošanā, kā arī citos mazos un lielos darbos.

Print Friendly, PDF & Email