Koncerts Stāķu PII ir izskanējis

Autors: | 2019. gada 9. marts

Kad pavasara lietus lāses kausē vēl nenokusušo sniegu, bet mēs, Stāķu  PII kolektīvs, esam noilgojušies pēc skanīgajām putnu balsīm mūsu Brīnumu mežiņā, 5. marta pēcpusdienā ciemos sagaidījām savus aizlidojušos “putnēnus”, bijušos audzēkņus – paaugušos, talantīgus Gulbenes Mūzikas skolas un Stāķu Klavieru klases audzēkņus. Kopā ar skolotāju Dairu Karoli jaunie talanti mūsu PII bērnus iepazīstināja ar mūzikas instrumentu – klavieru, flautas, klarnetes, vijoles – skanējumu. Skolotāja Daira mūsu bērnus aicināja dažādos tempos izvingrināt pirkstiņus un paspēlēt iedomātas klavieres, kā arī pastāstīja – lai skanētu flauta, klarnete, nepieciešami  ne tikai vingri pirkstiņi, bet jāprot arī pareizi elpot. Mūsu bērniem vajadzēja savu elpu sajust savās plaukstiņās. Talantīgie skolēni atbilstoši savām prasmēm mūs ievadīja dažādu  noskaņu mūzikā.

Paldies jaunajiem māksliniekiem – Veronikai, Alisei, Viktorijai, Martai, Kristiānai, Rebekai, Ievai, Justīnei, Kristiānam, Gustavam, Sarmim, Agnesei – par jauko koncertiņu un  atkalsatikšanos!

Paldies skolotājai Dairai par pozitīvo sadarbību! Gaidīsim atkal ciemos mūsu un arī jūsu bērnudārziņā! Lai skanīgs jums visiem pavasaris!

Stāķu PII kolektīva vārdā – mūzikas skolotāja Līga Kušķe

Print Friendly, PDF & Email