Paziņojums!

Autors: | 2019. gada 5. marts

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde informē, ka atbilstoši Gulbenes novada domes 2019. gada 28. februāra lēmumam “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā” (protokols Nr.4, 19§), ar 2019. gada 30. jūniju pārtrauks sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus. Noslēgtie līgumi ar Stradu pagasta pārvaldi par komunālajiem pakalpojumiem ar 2019. gada 30. jūniju zaudēs spēku.

Atbilstoši pašvaldības pilnvarojumam, ar 2019. gada 1. jūliju sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciema teritorijā uzsāks SIA “ALBA”.

Print Friendly, PDF & Email