Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā

Autors: | 2020. gada 26. augusts

Šķieneros tiek realizēts projekts “Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā”, kas turpina un papildina projektu “Stāķu dīķa labiekārtošana”. Šī projekta laikā tiek attīrīta un līdzināta visa teritorija, veikta drenāžās sistēmas izbūve, bruģētu taciņu izbūve, solu un galda komplektu uzstādīšana, tiks uzstādīta   interaktīvo nojumi ar attīstošu spēļu elementiem pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Šis projekts ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniegs iedzīvotājiem iespēju atpūsties turpat pie mājām, tiks sakārtota vieta tradicionālajiem pasākumiem. Projekts “Kultūras pasākumu un pulcēšanās laukuma izveide Šķieneru ciemā”, Nr 19-07-AL05-A019.2201-000004 tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros.

Print Friendly, PDF & Email