Realizēts projekts “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa”

Autors: | 2020. gada 26. augusts

Projekts “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošana pie Stāķu dīķa” turpina un papildina projektu “Stāķu dīķa labiekārtošana”, kas tika apstiprināts biedrības “SATEKA” izsludinātajā LEADER atklātajā projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtā. Tā laikā tika labiekārtota Stāķu dīķa apkārtne, iztīrīts Stāķu dīķis, uzstādīta laipa, izveidota atpūtas zona, uzstādīti apgaismojumi, soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu novietnes.

Projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa” ir nozīmīgs, jo projekta īstenošana sniedz iedzīvotājiem iespēju aktīvāk un ērtāk izmantot Stāķu dīķi un ap to radītās iespējas, pie tam, ar projekta palīdzību tiek modernizēta un uzlabota Stradu pagasta vide. Āra trenažieri ar dažādām funkcijām ļauj aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku ikvienam. Lai nodrošinātu kvalitatīvākas atpūtas iespējas Stāķu dīķa apmeklētājiem, tika paplašināta pludmales zona, uzstādīti trenažieri, kāpnes, kas ved no ietves uz dīķi un ģērbtuve. Projekts “Brīvā laika aktivitāšu dažādošana pie Stāķu dīķa”, Nr. 19-07-AL05-A019.2201-000002, realizēts līdz 2020. gada augustam “LEADER” projekta ietvaros ar biedrības “SATEKA” atbalstu, un, tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” , pamatojoties uz biedrības “SATEKA” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.- 2020.gadam ietvaros. Lai patīkama atpūta pie Stāķu dīķa!

Print Friendly, PDF & Email