„Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vietas nodrošināšanai Stāķos”

Autors: | 2022. gada 15. oktobris

Projekta „ Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vietas nodrošināšanai Stāķos” ietvaros tika veikta novecojušā rotaļlaukuma demontāža, teritorijas labiekārtošanas darbi un jauna rotaļlaukuma uzstādīšana. Jau vairākus gadus ģimeņu vajadzībām ir pieejama smilšu kaste, šūpoles ar grozu, divvietīgas šūpoles ar sēdekļiem, vienvietīgas un divvietīgas atsperšūpoles, atpūtas soliņi un atkritumu urnas. Bērnu drošībai rotaļu zonā ir ierīkots triecienabsorbējošs gumijas segums.

Vasaras saulainajā laikā rotaļu laukums ir ļoti apmeklēts, bērni no Stāķu un Šķieneru  ciemiem ar prieku izmanto daudzveidīgos rotaļu elementus, tiekas ar draugiem, socializējas un atpūšas svaigā gaisā. Iedzīvotāji ir gandarīti ar projekta rezultātu. Stradu pagasta pārvaldes darbinieki uzrauga uzstādītos elementus un regulāri veic laukuma apkopšanu.

 

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar mērķi labiekārtot laukumu Stāķos, lai uzlabotu un nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju bērniem un jauniešiem.

Print Friendly, PDF & Email