Aicinām piedalīties “Vietējo kopienu pēcpusdienā”!

Autors: | 2022. gada 4. oktobris

DIENAS KĀRTĪBĀ:

Pārskats par LEADER – sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu Gulbenes novada teritorijā.

Diskusijas par vietējās kopienas lomu sabiedrības aktivitāšu veicināšanā un vides attīstībā, pašvaldības nozīmi daudzpusīgā teritorijas attīstībā un vietējās rīcības grupas lomu teritorijas attīstībā.

LEADER projektu īstenotāju pieredzes stāsti.

Sarunas par LEADER jomas nākotni.

Pieteikšanās dalībai aktivitātē:

NĀKOTNES ATTĪSTĪBU VAR NOTEIKT IKVIENS!

ESI AKTĪVS – PIEDALIES!

Print Friendly, PDF & Email