PAZIŅOJUMS!

Autors: | 2022. gada 30. septembris

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde informē, ka, atbilstoši Gulbenes novada saistošajiem noteikumiem Nr.15 Par Gulbenes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību(protokols Nr.16, 57.p.), ar 2023 gada 1. janvāri tiks paaugstināta īres peļņas daļa.

Dzīvojamās telpas īres maksas peļņas daļa (lietošanas maksa) Gulbenes novada pagastu administratīvajās teritorijās ar 01.01.2023. ir:

  • labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,38 euro/m2 bez PVN mēnesī;
    •  daļēji labiekārtotām dzīvojamām telpām – 0,23 euro/m2 bez PVN mēnesī;

Ja Gulbenes novada pašvaldība veiks remonta, pārbūves vai atjaunošanas darbus iznomātajā dzīvojamā telpā, īres maksa tiks aprēķināta pēc saistošo noteikumu 5.punkta atbilstoši ieguldījuma apmēram.

Stradu pagasta pārvalde

Print Friendly, PDF & Email