“Ar Latviju sirdī” – atpūtas vakars Stāķos

Autors: | 2018. gada 12. novembris

17. novembrī plkst. 18:00 Stāķu pamatskolā notiks Latvijas valsts simtgadei veltīts koncerts, kurā piedalīsies Stradu pagasta amatiermākslas kolektīvi, kā arī Stāķu PII bērnu ansamblis un Stāķu pamatskolas skolēni.

Stradu pagasta pārvaldes Pateicības raksti par ieguldījumu pagasta attīstībā tiks pasniegti Dacei Freimanei, Dairai Karolei, Elēnai Obrumānei, Larisai Augstkalnei, Marijai Bondarei, Diānai Šķēlai, Lindai Strazdiņai, Alisei Rubenei-Dūnei, Annai Ronei, Svetlanai Veselovai, Ilonai Ločai.

21:00 balle kopā ar grupu “Nakts ekspresis”. Ieeja brīva.

 

Print Friendly, PDF & Email