Vijas Poļakas-Rikveiles grāmatas atvēršanas svētki

Autors: | 2018. gada 5. novembris

Kā stāsta senioru vokālā ansambļa “Baltābele” vadītāja Daira Karole, viens no Latvijas simtgades pasākumiem bija mūsu dzejnieces Vijas Poļakas-Rikveiles jaunā, piektā dzejoļu krājuma ”Vēju balsis atmiņu valsi griež” atvēršanas svētki. Gulbenes novada bibliotēkā 3. novembrī autores jaunāko dzeju lasīja Inese Kalēja, Anna Vīgante, Sarmīte Sukure, Daiga Kalinka, savukārt sacerētās dziesmas izdziedāja senioru vokālais ansamblis ”Baltābele”. Sirsnības piepildītā pasākumā tikās Vijas draugi, domubiedri, atbalstītāji, lai sadzirdētu dzejā izteikto pateicības un mīlestības vēsti savai zemei Latvijai, līdzcilvēkiem, ģimenei, vistuvākajiem – tālāk nododamu nākamajām paaudzēm. Piedzīvots sirdssilts dalīšanās prieks.
Lai dzejniecei stipra veselība un visu ieceru radošs piepildījums arī turpmāk!

Print Friendly, PDF & Email